Jakość wody

Woda na naszej pływalni jest regularnie badana i oceniana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

UWAGA !

Woda w niecce do nauki pływania i rekreacji nie spełnia kryteriów w/w przepisów, aby mogła być udostępniona do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3.

Wyniki badań z dn. 14.05.2018

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione przekroczenia

Wanna hydromasażu – CHLOROFORM

 

Uzupełnianie złoża, dodatkowe płukanie filtrów oraz dodatkowa dezynfekcja. Wyniki badań 14-05-2018

Wyniki badań z dn. 09.05.2018

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione przekroczenia

Wanna hydromasażu – CHLOROFORM

Niecka basenu do nauki pływania – CHLOROFORM

Uzupełnianie złoża, dodatkowe płukanie filtrów oraz dodatkowa dezynfekcja. Wyniki badań 9-05-2018

Wyniki badań z dn. 30.04.2018

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione przekroczenia

Wanna hydromasażu – CHLOROFORM

Niecka basenu do nauki pływania – CHLOROFORM

Uzupełnianie złoża, dodatkowe płukanie filtrów oraz dodatkowa dezynfekcja. Wyniki badań 30-04-2018

Wyniki badań z dn. 18.04.2018

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak Wyniki badań 18-04-2018

Wyniki badań z dn. 04.04.2018

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak Wyniki badań 04-04-2018

Wyniki badań z dn. 21.03.2018

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak 21_03_2018

Wyniki badań z dn. 07.03.2018

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak 07_03_2018

Wyniki badań z dn. 17.01.2018

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak 17_01_2018

Wyniki badań z dn. 04.01.2018

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak 04_12_2018

Wyniki badań z dn. 15.12.2017

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak 15_12_2017

Wyniki badań z dn. 01.12.2017

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak 01-12-2017

Wyniki badań z dn. 27.11.2017

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak 27_11_2017

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na Pływalni Miejskiej

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na Pływalni Miejskiej „DELFIN” w Zambrowie przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zambrowie potwierdza, że w badanym okresie tj. od dnia 15.06.2016r do dnia 15.06.2017r.  użytkownicy korzystali z wody przydatnej do kąpieli.

Zbiorcza roczna ocena wody Pływalni 2017

Wyniki badań z dn. 1.03.2017

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak Wyniki badań z dn. 01-03-2017

Wyniki badań z dn. 15.03.2017

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak Wyniki badań z dn. 15-03-2017

Wyniki badań z dn. 15.02.2017

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak brak

Wyniki badań z dn. 01.02.2017

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak brak

Wyniki badań z dn. 18.01.2017

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak brak

Wyniki badań z dn. 04.01.2017

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak brak

Wyniki badań z dn. 14.12.2016

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak brak

Wyniki badań z dn. 30.11.2016

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak brak

Wyniki badań z dn. 16.11.2016

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak brak

Wyniki badań z dn. 02.11.2016

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak brak

Wyniki badań z dn. 19.10.2016

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak brak

Wyniki badań z dn. 05.10.2016

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak brak

Wyniki badań z dn. 21.09.2016

WYMAGANIA BAKTERIOLOGICZNE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE PODEJMOWANE DZIAŁANIA NAPRAWCZE ZAŁĄCZNIK PDF
spełnione spełnione brak brak